KdV Kwiek | header afbeelding

Algemene informatie

KDV-Kwiek is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit is de overkoepelende organisatie voor gymnastiekverenigingen in Nederland. De bond geeft richtlijnen voor wedstrijden, diploma’s en licenties waarover de leiding moet beschikken.Daarnaast biedt de KNGU ondersteuning aan het kader en zijn alle leden verzekerd via de KNGU.

Zoals u kunt lezen is KDV-Kwiek vanaf het begin actief bezig geweest met het aanbieden van een gezonde vorm van ontspanning, maar ook het leggen en houden van sociale contacten. Het ene lid bereikt dit door wekelijks te trainen, het andere lid doet ook mee aan wedstrijden.

We hopen dat we nog vele jaren door kunnen gaan met het aanbieden van verschillende lessen en trainingen.

 

Aan- en afmelden

Aan- of afmelden van nieuwe leden kan alleen schriftelijk door middel van aanmeldformulieren.
Aan- of afmeldformulieren kunt u elders op deze website vinden, of bij de leiding (bijvoorbeeld tijdens een les) verkrijgen.

Afmelden kan alleen vóór 1 januari en 1 juli. Dit omdat de vereniging op basis van het aantal leden op 1 januari en 1 juli verplichtingen aangaat voor zaalhuur en leiding.

 

Verzekeringen

De vereniging is via de KNGU verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens de lessen. Wilt u zulke ongevallen direct melden bij het bestuur?

Wij willen u er op wijzen dat het dragen van sieraden en horloges tijdens de lessen levensgevaarlijk is en daarom verboden is.

Om diefstal te voorkomen, verzoekt het bestuur de leden alle waardevolle spullen thuis te laten. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van waardevolle spullen.