KdV Kwiek | header afbeelding

Algemene informatie

KDV-Kwiek is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Dit is de overkoepelende organisatie voor gymnastiekverenigingen in Nederland. De bond geeft richtlijnen voor wedstrijden, diploma’s en licenties waarover de leiding moet beschikken. Daarnaast biedt de KNGU ondersteuning aan het kader en zijn alle leden verzekerd via de KNGU.

Zoals u kunt lezen is KDV-Kwiek vanaf het begin actief bezig geweest met het aanbieden van een gezonde vorm van ontspanning, maar ook het leggen en houden van sociale contacten. Het ene lid bereikt dit door wekelijks te trainen, het andere lid doet ook mee aan wedstrijden.

We hopen dat we nog vele jaren door kunnen gaan met het aanbieden van verschillende lessen en trainingen.

                       
Seizoen 2022-2023: maandag 5 september 2022 t/m 14 juli 2023
Nationale Feestdagen/geen les  
Kerst   25 en 26 dec. 2022  
Nieuwjaar   1 januari 2023    
Goede Vrijdag/Pasen   7 april t/m 10 april 2023
Koningsdag   27 april 2023    
Bevrijdingsdag    5 mei 2023    
Hemelvaart   18 mei 2023    
Pinksteren   28 en 29 mei 2023  
Lesvrije periodes
Herfst 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerst 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaar 27 februari t/m 3 maart 2023  
Mei 27 april  t/m 5 mei 2023    
Zomer 17 juli t/m 1 september 2023  
N.B.  Basisschoolvakanties:
Kijk voor vakantiedata in basisonderwijs op onderstaande link
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Aan- en afmelden

Aan- of afmelden van nieuwe leden kan alleen schriftelijk door middel van aanmeldformulieren.
Aan- of afmeldformulieren kunt u elders op deze website vinden, of bij de leiding (bijvoorbeeld tijdens een les) verkrijgen.

Afmelden kan alleen vóór 1 januari en 1 juli. Dit omdat de vereniging op basis van het aantal leden op 1 januari en 1 juli verplichtingen aangaat voor zaalhuur en leiding.

 

Verzekeringen

De vereniging is via de KNGU verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens de lessen. Wilt u zulke ongevallen direct melden bij het bestuur?

Wij willen u er op wijzen dat het dragen van sieraden en horloges tijdens de lessen levensgevaarlijk is en daarom verboden is.

Om diefstal te voorkomen, verzoekt het bestuur de leden alle waardevolle spullen thuis te laten. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken van waardevolle spullen.

 

Kamer van Koophandel

KdV-Kwiek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40024244

Copyright © 2023 KdV-Kwiek | realisatie website Codeplaza Webdesign