KdV Kwiek | header afbeelding

Contributie

Prijs
Bewegen op muziek, jazzgym
€ 60,-
Gym, streetdance (lesduur 0,75)
€ 45,-
Gym, turnen (lesduur 1)
€ 60,-
Selectie
€ 115,-
Sport en spel (55+. blok 15 lessen)
€ 45,-
Per les
€ 3,-

Prijzen zijn exclusief bondscontributie. De bondscontributie wordt eveneens per half jaar geïnd en bedraagt voor leden t/m 15 jaar € 10,70 en voor leden van 16 jaar en ouder € 13,10 per half jaar. Voor nieuwe leden wordt dit bedrag bij aanmelding in rekening gebracht. Voor sport en spel (55+) geldt een aangepast tarief voor de bondscontributie van € 5,00 per drie maanden.

Bij het volgen van meerdere lessen wordt een korting van 40% berekend op de tweede les.

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.

Wilt u zich wel aan de betalingstermijn houden? De vereniging moet op tijd de zaalhuur en het salaris van de leiding betalen.