KdV Kwiek | header afbeelding

Contributie

Bewegen op muziek, jazzgym
Gym / turnen
Kleine selectie
Grote selectie
Sport en spel (55+. blok 15 lessen)
Prijs / half jaar (*)
€ 65,-
€ 65,-
€ 120,-
€ 145,-
€ 65,-

(*) Prijzen zijn exclusief bondscontributie. De bondscontributie wordt eveneens per half jaar geïnd en bedraagt voor leden t/m 15 jaar € 11,60 en voor leden van 16 jaar en ouder € 14,30 per half jaar. Voor nieuwe leden wordt dit bedrag bij aanmelding in rekening gebracht.

Bij het volgen van meerdere lessen wordt een korting van 40% berekend op de tweede les.

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.

Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Contributie wordt vooraf en per tijdvak geïnd per automatische incasso. Het eerste tijdvak loopt van 1 augustus tot en met 30 januari. Het tweede tijdvak loopt van 1 februari tot en met 31 juli. Heeft u nog geen toestemming gegeven voor automatische incasso? Gebruik dan het volgende formulier:

machtingsformulier_automatische_incasso

Wilt u zich wel aan de betalingstermijn houden? De vereniging moet op tijd de zaalhuur en het salaris van de leiding betalen.