KdV Kwiek | header afbeelding

Over KDV-Kwiek

Van KDV-Zuidhorn en Kwiek naar KDV-Kwiek

KDV-Zuidhorn

Christelijke Sportvereniging “Kracht door Vriendschap” is opgericht in 1954, met als belangrijkste reden dat er behoefte was aan “heilgymnastiek”. Nadat het idee was opgevat om een vereniging op te zetten, werd eerst toestemming gevraagd bij de christelijke dominees. De dominees gaven hun toestemming, dus er werden advertenties geplaatst om leden te werven. Nadat er ook genoeg leden gevonden waren, werd de vereniging op 1 april 1954 opgericht.

Kracht door Vriendschap is opgericht als gymnastiekvereniging, maar na een aantal jaren werd de vereniging uitgebreid met een badmintongroep. Deze groep is ontstaan doordat er behoefte was om samen met een aantal familieleden en vrienden gezellig te badmintonnen. Deze groep was zo populair dat al gauw moest worden uitgeweken naar een grotere zaal. Omdat de badmintonleden ook mee wilden doen aan wedstrijden, werd aansluiting gezocht bij de Nederlandse Badminton Bond. Omdat het voor de vereniging niet haalbaar was om zowel lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie als de Nederlandse Badminton Bond, is besloten om de vereniging te splitsen in twee aparte verenigingen.

 

Gymnastiekvereniging Kwiek

Gymnastiekvereniging “Kwiek” is opgericht omdat er geen openbare gymnastiekvereniging in Zuidhorn was. Rond 1979 kreeg mevr. H. van der Wal het idee om een advertentie te plaatsen in de plaatselijke krant “Zaken die uw aandacht vragen”. Daarin riep ze op om lid te worden van deze nog op te richten gymnastiekvereniging “Kwiek”. Hierop kwamen zoveel reacties, dat er gelijk verschillende groepen op leeftijd konden worden ingedeeld.

De eerste gymnastiekleraren waren (bijna) afgestudeerde studenten van de opleiding Algemene Lichamelijke Opvoeding (ALO) uit Groningen. Er werd een bestuur gevormd dat bestond uit mevr. J. Meulman, mevr. G. Brilstra en mevr. H. van der Wal. De gymnastieklessen werden gegeven in het gymnastieklokaal aan de Admiraal Helfrichstraat. “Kwiek” heeft verschillende jubilea gevierd en bij een van deze jubilea ontvingen alle leden een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen speldje, waarvan u een foto op deze site ziet staan.

De openbare gymnastiekvereniging “Kwiek” is vele jaren later samengegaan met de Christelijke gymnastiekvereniging “Kracht door Vriendschap” (KDV)
Na deze samenvoeging heet de vereniging “KDV-Kwiek”.